De Levensschouw

Bezoek ook de site: www.levensschouw.nl

Willem geeft met De Levensschouw:

  • individuele begeleiding
  • een training in het begeleiding van De Levensschouw

Maak contact met het secretariaat om afspraken te maken over de datum van de intake.

Daarna volgen afspraken over de locatie, de data en de prijs, en krijg je de uitgebreide vragenlijst opgestuurd ter voorbereiding.

De ziel ondergaat na de dood een levensschouw, dat weten we uit bijna-dood-ervaringen en uit de esoterie. Daarin zie je jouw hele afgelopen leven in alle details aan je voorbij trekken. Je ziet dan waarin je tekort bent geschoten, wat je graag anders had gewild en wat je lessen zijn. En je ziet daarnaast wat je met liefde hebt gedaan, waar jij licht en hoop hebt gebracht, waar je anderen hebt geïnspireerd en geholpen. Hoe zou het zijn wanneer je nu, tijdens je leven, kon kijken naar de blauwdruk van je ziel en die kon leggen naast wat je er tot nu toe van hebt gemaakt?

Het is gebleken dat kennis over het leven in het hiernamaals een zuiverend effect heeft op het leven in het hiernumaals. Wanneer je weet waar het echt over gaat, dan kun je nu je leven daarnaar inrichten. Aan gene zijde wordt er in wezen maar één vraag gesteld: ‘Wat heb je met de liefde gedaan?’ En liefde kan in een aantal aspecten worden uiteengezet: waarheid, wijsheid, goedheid, schoonheid, licht, inspiratie, creatie, compassie. Wil jij je leven langs deze lat leggen?

Wat heb jij met
de liefde gedaan?

Het proces De Levensschouw is een individueel traject, een intensieve tweedaagse waarbij je onder de deskundige hulp van een begeleider werkt. Je kijkt naar alle aspecten van je leven, je relaties, je ouderschap en partnerschap, je werk, je omgang met macht, geld en seks, je levensmissie. En op die gebieden kijken we naar je successen en je mislukkingen. Enerzijds je verzuimde lessen en verkeerde keuzes, je afleidingen en (on)zuivere motieven, je niet geleefde inzichten en potentie. En daarnaast de momenten van zelfoverstijging, je ware behulpzaamheid, je wijsheid en helder inzicht, je oordeelloosheid en onbaatzuchtigheid. Dit laatste noemen we de lichtoogst van je leven.

De werkwijze tijdens de twee dagen is dat één voor één de situaties waarnaar je wilt kijken, opnieuw bekeken worden. Maar je doet dit onder begeleiding en samen met een ‘Getuige’. Die Getuige is een inspirerende spirituele gestalte die jou dierbaar is. Voor sommigen is dat hun engel, voor anderen Jezus, Boeddha of een andere lichtfiguur. Hierdoor wordt het proces boven het persoonlijkheidsniveau uitgetild en werkt het naar onze ervaring buitengewoon krachtig. Het effect hiervan is dat lastige situaties die in dit licht worden gebracht eenvoudig worden losgelaten in een simpel proces van zelfvergeving. Onze ervaring is dat het relaties in je leven op een wonderbaarlijke manier zuivert. Eindelijk kun je dus je geheimen van je hart werpen en schoon schip maken. En je hoeft hiermee dus niet te wachten tot na je dood!

De Levensschouw is als begeleidingsproces ontstaan toen ik het boek over de hemel aan het schrijven was, dat voorjaar 2012 bij Ankh-Hermes is verschenen. De Levensschouw wordt op dit moment aangeboden Willem Glaudemans, Han van Straaten en een groep gecertificeerde begeleiders. De aard van het proces vraagt van de deelnemer een volkomen vertrouwen in de begeleider en van de begeleider de garantie van absolute discretie.

Het traject bestaat uit:
• een intake
• een lijst zelfonderzoeksvragen waarover je schrijft
• een intensieve tweedaagse van vijf dagdelen
• een nakom-dagdeel na ongeveer anderhalve maand.

Het speelt zich af op een afgezonderde, veilige locatie, liefst in de natuur.

 

Boek van het Eeuwige Leven; Een cursus in sterven

Er zijn tal van boeken verschenen over het leven na de dood. Maar geen beschrijft in rustige poëtische taal rechtstreeks, alsof je het zelf nu meemaakt, het hele proces van het vertrek van de ziel uit het lichaam en haar reis door de verschillende lichtsferen tot aan de terugkeer naar God. Het boek baseert zich op bijna-dood-ervaringen, oude culturele overleveringen, wijsheidstradities, mystieke en esoterische geschriften, modern wetenschappelijk onderzoek, parapsychologie, hypnotherapie, bewustzijnstechnieken, uittredingservaringen, en innerlijk weten. Het is een reisgids voor gene zijde, een Dodenboek voor deze nieuwe tijd, waarvan de waarheid de ziel zal raken.

Het boek kan voorgelezen worden bij stervenden, en bij gestorvenen. Het kan achterblijvers troost bieden, het kan gebruikt worden bij afscheidsrituelen. En vooral, het kan levenden leren om anders met de dood om te gaan en hier en nu al anders te leven, en hun eigen leven te zien in een groter verband. Weten wat na de sluier van de dood gebeurt, heeft een zuiverende invloed op hoe je nu leeft. De immense liefde daar is wat het meest ontroert. Als iets daarvan wordt beleefd, is de opzet van dit boek geslaagd.

Een boek voor stervenden, nabestaanden, pastoraal werkers, rituelenbegeleiders, begrafenisondernemers, stervensbegeleiders en verplegend personeel, en vooral een boek voor de levenden.

Naast het Boek van het Eeuwige Leven (2012, uitgeverij Ankh-Hermes) en verscheen in 2014 het Boek van de Levensmissie (uitgeverij Ankh-Hermes).

> Fragment uit het Boek van het Eeuwige Leven.
> Interview met Willem Glaudemans over het boek in het magazine Wending, sept 2012, p. 11-14.
> Recensie van het boek in Tijdschrift Inzicht, jaargang 16, nr. 3, feb 2014, p. 51-52.
> Recensie van het boek in Onkruid 106, p.79.
> Boekbeschrijving in het Paravisie magazine, okt 2012, p. 33-37.
> Interview met Willem over het boek op Kik radio.
> Tijdelijk niet beschikbaar: Interview met Willem Glaudemans over zijn Boek van de Levensmissie bij Radio Gelderland (13-04-2014).

Boeken:

Boek van het Eeuwige Leven; Een cursus in sterven, aantal pagina’s 172, Ankh Hermes, maart 2012, ISBN: 9789020205657
Boek van de Levensmissie; Een weg naar vervulling, 192 pagina’s, Ankh Hermes, maart 2014, ISBN: 9789020210569

Artikelen:

MIC-Nieuwsbrief-2-100 ‘We zijn schuldeloos vrij om mens te zijn’, VM Magazine, 22 Jaargang. 69, nr. 7, 2015, p. 22 – 24

Links:

Levensschouw www.levensschouw.nl