Workshop vervolgborden Talentenspel

Activiteit:
Workshop vervolgborden Talentenspel
Datum:
za 12 May 2018
Tijd:
09:00 - 17:00 uur
Plaats:
Abdij Postel
Locatie:
Abdijlaan 16, 2400 Mol
Organisatie:
ITO vzw - instituut voor talentgerichte ontwikkeling.
Website:
Contact:
Sybryn Leirs
Telefoon:
E-mail:
Brochure:


Info:

Doelgroep

Eénieder die een individueel traject heeft doorlopen met het Talentenspel en die de vervolgborden wil inzetten ten bate van de eigen persoonlijke groei.
Talentencoaches die de vervolgborden willen inzetten in de eigen praktijk. Deze workshop is een voorbereiding op de opleiding (opleiding 30/6-1/7 2018).

Voorwaarden

Deelname kan alleen als je een individueel traject (Talentenspel) hebt doorlopen bij één van de gecertificeerde talentencoaches.

Doelstelling

Kennismaken met de vervolgborden van het Talentenspel (het piramidebord, het zielebord, het Godbord). Eerste ervaringen met de vervolgborden opdoen. Deze cursus is een basiscursus. Na deze cursus ben je nog niet gecertificeerd om de vervolgborden te gebruiken in begeleidingen. Hiervoor dien je deel te nemen aan de opleiding Vervolgborden Talentenspel.

Opbouw training

In dit weekend maak je kennis met de achtergronden van de vervolgborden. In deze borden komen verschillende bewustzijnsystemen samen: sacrale geometrie, gnostiek, chakra’s, de flower of life en de Integrale levensbenadering van Ken Wilber.

Praktisch

  • Aantal deelnemers : Er wordt gestreefd naar een groep van minimaal 6 deelnemers.

Trainers

Willem Glaudemans

Wanneer en waar

Weekend:

  • Abdij Postel, Abdijlaan, 2400 Mol
  • 12 & 13 mei 2018

Cursusprijs:

De kost van het leertraject bedraagt 610 euro.
Je bent ingeschreven zodra je het voorschot (prijs verblijf) hebt betaald en het inschrijvingsformulier hebt doorgestuurd.
Het resterende bedrag dient betaald te worden een maand voor de opleiding effectief van start gaat.
Betaling met de KMO-portefeuille is mogelijk.

Verblijf

70 euro (weekend).
De kostprijs van het verblijf geldt als voorschot. (dit is niet inbegrepen in de totaalprijs en kan ook niet met de KMO – portefeuille betaald worden.

Inschrijven

info@itovzw.be

 

INFO VERVOLGBORDEN

Ontstaan
De vervolgborden (piramidebord, zielebord en Godbord) zijn, zoals de eerste twee borden, intuïtief en inspiratief ontstaan in 2006. Daarna is de zeggingskracht, de achtergrond en toepassing ervan ontdekt en dat proces gaat nog steeds verder, ook mede dankzij de talentencoaches die er al mee werken.

Achtergronden
In deze borden komen verschillende bewustzijnssystemen samen: sacrale geometrie, gnostiek, chakra’s, de flower of life en de Integrale levensbenadering van Ken Wilber. Je hoeft van deze systemen niet op de hoogte te zijn om deze training te volgen.

Het piramidebord
Dit bord geeft jou de inzichten om je talenten beter en effectiever in te zetten, omdat je duidelijker ziet hoe ze onderling verbonden zijn, hoe ze elkaar kunnen steunen en waar eventuele energieblokkades liggen. Ze vormen met elkaar een veld van dynamieken en lemniscaten. Over dit krachtenveld voer jij het koningschap. Hier kan ook de verbinding worden gelegd met de zeven chakra’s, en met zeven niveaus van zelfverwerkelijking. De werkwijze is: de energetische relaties verkennen tussen de talenten door met een symbool over het bord te gaan, of met grote kaarten op de grond zelf fysiek dit krachtenveld te ervaren. Resultaat: als het ene talent samenwerkt met het andere gaan ze allemaal beter functioneren.

 

Het zielebord
Dit bord laat jou zien op welk niveau van je menszijn een talent het best kan worden ingezet. Vele wijsheidstradities leren ons dat we op vier niveaus bestaan: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Je kunt je voorstellen dat een muziekmaker op fysiek niveau iets heel anders voor je doet dan een muziekmaker op spiritueel niveau. Van al je talenten ga je zien op welk niveau ze het beste voor je werken en dat is belangrijke informatie. Daarnaast is dit bord een voorbeeld van de integrale benadering van Ken Wilber die heeft bewezen dat alle vier de niveaus het best floreren wanneer je ze tegelijkertijd beoefent. Ze worden instrument voor elkaar, ze integreren. Aan dit bord liggen heilige geometrie en de flower of life (de blauwdruk van alle leven) ten grondslag. De regenboogkaarten worden hier tussen de talenten gelegd en leggen zo de prachtige constellatie van je ziel bloot.

Het Godbord
Wanneer dit bord aan het zielebord wordt gelegd geeft dat jou twee dingen: een gevoel van richting en perspectief, en een gevoel van leiding in je leven. Je ziet enerzijds hoe jouw missie is opgenomen in een groter geheel, hoe je talenten samenwerken om dat grotere geheel te dienen. En anderzijds geeft het jou het gevoel dat er leiding in je leven is, een Hogere Regie. In elk geval haalt het je weg uit een louter persoonlijk niveau van ‘kijk mij eens gelukkig zijn met mijn talenten’. Zo kun je beter je plaats innemen in het grote weefwerk en krijgt je missie er een dimensie bij, juist ook in deze tijd van overgang. De nieuw ontvangen zielemissie-kaarten leggen de verbinding tussen de ziel en God. Het gaat uiteindelijk over thuiskomen.

Loading Map....