Mijn Utopia

Ik weet niet wat er in 2012 gaat gebeuren, noch hoe ‘de vierde dimensie’, ‘het gouden tijdperk’ of ‘de nieuwe aarde’ eruit zal zien. Ik kan slechts weergeven wat ik hoop dat er gaat gebeuren als voorwaarde voor zo’n nieuw tijdperk. En daar hebben we voorlopig onze handen al aan vol.

 • Mijn Utopia is dat er eindelijk een eind komt aan de meest dwaze soort oorlog die er is, de oorlog tussen religies, de godsdienststrijd, of de oorlog die door religieuze motieven wordt gedreven. Mogen we gaan inzien dat de enige religie Gods Liefde is.
 • Mijn Utopia is dat alle voedsel op aarde evenredig naar ieders behoefte wordt verdeeld, zodat het hongerprobleem uit de wereld is.
 • Mijn Utopia is dat er een eerlijke economie komt, gebaseerd op samen delen, in plaats van op hebzucht en graaien, concurrentie en afgedwongen groei, zodat ook armoede tot het verleden gaat behoren.
 • Mijn Utopia is dat er op deze manier een veilige wereld ontstaat, waar geen oorlog gevoerd hoeft te worden om landbouwgrond, schoon drinkwater, voedsel of brandstof. Want de aarde voorziet in meer dan genoeg voor iedereen.
 • Mijn Utopia is dat mensen gaan inzien dat ze tot dezelfde mensenfamilie behoren, en dat het leed van de ander, ieders leed is, dat we gaan inzien dat we één zijn, en dat daarom alle egoïsme en eigenbelang zal verdwijnen.
 • Mijn Utopia is dat steden plekken van schoonheid zullen zijn, zonder visuele vervuiling, waar de ziel wordt gevoed.
 • Mijn Utopia is dat alle op onwaarheid gebaseerde structuren, organisaties en hiërarchieën zullen ineenstorten, want in deze tijd zal al het verborgene worden geopenbaard.
 • Mijn Utopia is dat de natuur en het milieu zich zullen kunnen herstellen, op het moment dat de mensheid in harmonie samenleeft.
 • Mijn Utopia is dat de wetenschap zich ten dienste zal stellen aan de ontwikkeling van de gehele mensheid, en zo een essentiële transformerende bijdrage zal leveren aan de geneeskunde, het onderwijs, het vervoer, de energievoorziening, de zuivering van het milieu en alles wat ons levensgeluk verder zal vergroten.
 • Mijn Utopia is dat de traditionele geneeskunde, gebaseerd op symptoombestrijding, wegsnijden en gif toedienen, zal overgaan in heelmeesterschap dat in liefde de hele mens in ogenschouw neemt en de energetische oorzaak van een ziekte herstelt.
 • Mijn Utopia is dat mensen zullen stoppen anderen te beschuldigen van hun eigen ongeluk en ongemak, en naar binnen durven te kijken om daar hun eigen aandeel te zien.
 • Mijn Utopia is dat mensen vanuit hun hart leven en elkaar liefhebben.
 • Mijn allermeeste Utopia is dat angst zal verdwijnen van het aanschijn der aarde, zodat mensen in vrede, als behulpzame broeders, zullen samenleven.

Moge het zo zijn dat machtsmisbruik, ongebreideld materialisme, competitie en concurrentie, oorlog, leugens en haat, niet meer door ons collectieve bewustzijn worden ondersteund. Dan zal daardoor alleen al de trillingsfrequentie van licht en liefde op aarde toenemen.

Wat is jouw Utopia?

 

© Willem Glaudemans, uit Welkom in 2012, Uitgeverij Tattwa, 2009, 2e druk, p. 19-20..