Nieuw leiderschap

 • Nieuw leiderschap is verzoenend en wakkert geen haat aan,
  het brengt mensen in organisaties bij elkaar en brengt een sfeer van positieve waardering  voor elkaar, en onthoudt zich van oordelen, veroordelen en kwaadspreken.
 • Nieuw leiderschap is niet competitief, want het kent zijn eigen kracht,
  het hoeft niet zichzelf te bewijzen ten opzichte van anderen, het is niet in een strijd verwikkeld over wie het best presteert, het hoeft zijn eigen kracht niet aan die van anderen af te meten, maar kent die van binnen uit zelf en leeft van daaruit.
 • Nieuw leiderschap is niet ambitieus, want het weet wat het waard is,
  het streeft niet eigen ambities na ten koste van anderen, zijn diepste drijfveren komen vanbinnen uit, het kent zijn innerlijke waarde en zet die in ten gunste van het geheel.
 • Nieuw leiderschap leidt door voorbeeld en deelt uit wat het zelf ontvangen heeft,
  het weet dat voorleven beter werkt dan met de mond belijden, het weet dat je door je eigen houding altijd een van deze twee onderricht: liefde of angst.
 • Nieuw leiderschap heeft vanzelfsprekend gezag en hoeft dat niet af te dwingen,
  het komt van binnenuit, is authentiek en wordt door anderen meteen gevoeld en gewaardeerd, het hoeft niet verdedigd te worden of dwingend te worden opgelegd, het is er op volstrekt natuurlijke wijze.
 • Nieuw leiderschap is gebaseerd op innerlijke wijsheid en ziet de belangen en noden van alle betrokkenen,
  het is niet bezig met eigenbelang en zelfverrijking, het is dienstbaar aan de belangen en behoeftes van allen die de invloed ondergaan van zijn leiderschap.
 • Nieuw leiderschap verrijkt zichzelf spiritueel, niet materieel,
  zijn grootste verworvenheid is zijn innerlijke rijkdom die het graag met anderen deelt.
 • Nieuw leiderschap is niet uit op macht, maar wendt die aan ten behoeve van allen,
  het misbruikt geen macht, maar deelt invloed en verantwoordelijkheden met anderen die het stimuleert hun kwaliteiten vrij in te zetten.
 • Nieuw leiderschap schept een sfeer van samenwerking en ver­trouwen om zich heen,
  het geeft anderen zijn onvoorwaardelijk vertrouwen, het stimuleert samenwerking in wederzijds respect.
 • Nieuw leiderschap is waarheidslievend, waarheidsgetrouw en eerlijk,
  het is open en transparant in zijn aanpak, kent geen doofpotcultuur en stimuleert klokkenluiders.
 • Nieuw leiderschap berooft niemand van iets maar geeft alles aan allen,
  want geven en ontvangen zijn in wezen één, en wat je aan de ander geeft, geef je ook aan jezelf, volgens het principe van wederkerigheid.
 • Nieuw leiderschap verenigt mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten,
  het overstijgt de gender-strijd, combineert doelgerichte en ontvangende aanpak, mannelijke kracht en vrouwelijke intuïtie, is zachtmoedig en krachtdadig tegelijk.

© Willem Glaudemans 2011