Proefschrift ‘De mythe van het tweede hoofd’

Voor liefhebbers is dit zeldzame proefschrift nog te verkrijgen.

Maak € 45,– (dit is inclusief verzendkosten) over op rek. nr. 55.61.70.997, en stuur gelijktijdig een E-mail met je naam en adres naar Willem Glaudemans.

Het boek wordt je dan zo spoedig mogelijk thuis gestuurd.