Spiritueel Leiderschap

Over Spiritueel Leiderschap verzorgt Willem Glaudemans:

 • individuele coaching
 • lezingen voor centra en symposia
 • presentaties voor bedrijven
 • interviews

Voor actuele informatie over deze activiteiten: zie agenda.

Contact: via secretariaat.

Leiderschap in deze tijd …is met beide benen op de grond staan, deelnemen aan deze samenleving en het beste in jezelf geven. Onze samenleving is er een die zich van de ene crisis naar de andere begeeft. In onze tijd staan alle bestaande vormen en structuren onder grote druk. Vertrouwde ankerpunten vallen weg en problemen kunnen niet meer met de oude middelen worden opgelost.

Maar we weten ook niet hoe een nieuwe orde er uit moet gaan zien. In deze overgangstijd heeft onze samenleving een nieuwe vorm van leiderschap nodig.

Spiritueel leiderschap geeft
leiding vanuit essentie.

Het zal meer een gedeeld leiderschap zijn, dan een autoritair leiderschap, horizontaal i.p.v. verticaal. Een leiderschap dat op samenwerken is gericht en daaraan ook zijn mandaat ontleend. Dit vereist van leiders vooral een andere innerlijke houding. Als leider dien je dienend te zijn, inspiratie te geven, de mogelijkheden te scheppen waarbinnen ieder tot zijn recht kan komen om met al zijn talenten volledig zichzelf te zijn om zo zijn meest wezenlijke bijdrage te leveren.

Spiritueel leiderschap geeft leiding vanuit essentie. Vanuit je innerlijke bron, je innerlijke leiding, vanuit zielskracht. Dat wil zeggen dat de leider geestelijke hulpbronnen weet aan te boren, de stilte kent die inzichten geeft, en niet meteen vanuit oude ego-drives reageert.

Leiders staan open voor alles wat er om hen heen gebeurt en hebben de moed ‘niet- te -weten’ en richting te kiezen vanuit een innerlijk kompas. Zij willen een bijdrage leveren aan een duurzame en hoogst haalbare toekomst voor een ieder die deze planeet bewoont. Aan mensen als Ghandi, Mandela en Obama kunnen we zien wat voor een effect een dergelijk leiderschap kan hebben. En het is ieder mens gegeven om daarin zijn rol te spelen.

Kenmerken van nieuw leiderschap zijn:

 • is niet competitief, want het kent zijn eigen kracht
 • is niet uit op macht, maar wendt die aan ten behoeve van allen
 • is niet ambitieus, want het weet wat het waard is
 • leidt door voorbeeld en deelt uit wat het zelf ontvangen heeft
 • heeft vanzelfsprekend gezag en hoeft dat niet af te dwingen
 • is gebaseerd op innerlijke wijsheid en ziet de belangen en noden van alle betrokkenen
 • verrijkt zichzelf spiritueel, niet materieel
 • schept een sfeer van samenwerking en vertrouwen om zich heen, door dit zelf voor te leven
 • is waarheidlievend, waarheidsgetrouw en eerlijk
 • combineert mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten

> Lees meer over de kenmerken van nieuw leiderschap.