Willem Glaudemans

Willem Glaudemans (Fotografie: Wilco van Dijen)

Biografische gegevens van Willem Glaudemans:

Geboren in 1954, in Den Bosch, vader van drie kinderen.

Studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht, promoveerde op een proefschrift over de literatuuropvattingen van Willem Frederik Hermans. Meteen na zijn promotie begon hij met het vertalen van spirituele boeken. O.a. de vertaling van de gnostische en vroeg-christelijke teksten, de Nag Hammadi-Geschriften, en hij voerde het eindredacteurschap van de vertaling van Een cursus in wonderen. Door beide grote projecten werd hij bekend. Na het vertalen ging hij weer zelf schrijven, sprookjes, gedichten en diverse boeken waarbij de Biblos-serie heel succesvol is gebleken en de delen ervan vaak worden herdrukt. Hij ontwikkelde het Talentenspel, dat internationaal zijn weg vindt, en samen met anderen Jong Talent.