Welkom

Wanneer je gezegend bent met veel uiteenlopende talenten, word je voor een interessante maar lastige levensvraag gesteld. Wat doe je met al die talenten, welke kant ga je ermee op? Hoe breng je ze bij elkaar? Als je het één doet, moet je het andere laten en blijft een stuk in je onvervuld. ‘Had ik maar gewoon één ding waarin ik uitblonk, dan was het makkelijker,’ verzuchtte ik wel eens. Of: ‘Geef me maar tien levens, dan vul ik ze allemaal.’

Inmiddels ben ik heel blij met mijn veelzijdigheid en creativiteit. Ik voel me erg rijk. En ik zie hoe mijn talenten steeds meer samenwerken en bijzondere combinaties vormen. Uit deze ervaring is het Talentenspel ontstaan.

Ik heb mijn talenten niet alleen voor mezelf gekregen. Op deze site wil ik graag mijn rijkdom met je delen.

Onlangs verschenen: Boek van het Scheppen

BoekE-book Boek van het Scheppen; een opening naar vreugde, 224 pagina’s, Ankh Hermes, april 2018, ISBN: 9789020214505

Met ‘Boek van het Scheppen’ voltooit Willem zijn achtdelige Biblosserie. We zijn scheppers in een constant scheppend universum, dat is de centrale gedachte van dit boek. We kunnen niet anders dan scheppen, want leven betekent scheppen. Ik schep, dus ik ben.

Van het bereiden van een maaltijd, het maken van een schilderij, tot het organiseren van een evenement of het neuriën van een melodie, het is allemaal schepping. Ieder schept op zijn eigen wijze en niveau.

We staan in die voortdurende stroom van creatieve energie waaruit we op elk moment kunnen tappen. Scheppen is liefde uitbreiden. Het is vreugde. Dit boek gaat diep in op het fenomeen scheppen, zowel in het groot, de Schepping, als in ons dagelijks leven. Het is zowel praktisch als poëtisch.

Boek van Wonderen (2017)

BoekE-Book Boek van wonderen; het verhaal van de Biblos-serie, 176 pagina’s, Ankh Hermes, november 2017, ISBN: 9789020214062

Schepping schept zichzelf in perfectie. We hoeven alleen maar in die voortdurende stroom van scheppende energie te gaan staan, om medeschepper te zijn. Als je zelf met je eigen plannen uit de weg gaat, gebeuren er wonderen in jou en door jou heen.

Hoe is de Biblos serie ontstaan en hoe hangen de verschillende delen samen? Daarover gaat dit boek. Het geeft enige biografische achtergronden, maar wil vooral demonstreren hoe schepping door iemand heen werkzaam kan zijn. De achterliggende principes zijn voor iedereen toepasbaar.

Bij elk boek uit de serie krijg je achtergronden, een samenvatting van de inhoud, een nieuwe praktische oefening en antwoord op de meest gestelde vragen van lezers. Zo is dit boek een mooie aanvulling op de reeks en vormt het de verbinding tussen alle delen.

Voor wie is dit boek bestemd? Voor alle geïnteresseerde lezers van de serie, en voor ieder die een samenhangende blik op het leven in deze wereld wil overwegen.

Boek van het Zelf (2017)

BoekE-book Boek van het Zelf; een studie in ontwaken, 224 pagina’s, Ankh Hermes, april 2017, ISBN: 9789020213447

‘Boek van het zelf’ van Willem Glaudemans laat op een praktische manier zien hoe je ontdekt wat je niet bent; je bent niet je lichaam, je verstand, je gevoel, je persoon of je ego. Als je je vereenzelviging hiermee loslaat, komt vanzelf in je bewustzijn omhoog wat je wel bent: je Zelf. Het Zelf is wat blijvend is aan jou, wat jou verbindt met het Grote Geheel. In het zesde deel van de Biblos-serie pakt Willem op zijn eigen begrijpelijke manier en in een heldere schrijfstijl het voor vele mensen ingewikkelde begrip non-dualiteit aan.

Boek van het Licht en de Liefde (2016)

BoekE-Book Boek van het Licht en de Liefde; een oefening in mededogen, 192 pagina’s, Ankh Hermes, april 2016, ISBN: 9789020212600

Het vijfde deel in de Biblos-serie van Willem Glaudemans is het Boek van het licht en de liefde, een oefening in mededogen. Licht en liefde zijn twee oerkrachten in de schepping. Licht is waar alles van gemaakt is, en liefde is de intentie waarmee de schepping in gang is gezet en in beweging wordt gehouden. Licht verbindt alles met alles, omdat alles uit lichtdeeltjes bestaat. Liefde is wat we werkelijk zijn en dat nooit kan worden aangetast.

Als we de wetenschap van het licht zouden begrijpen en de taal van de liefde zouden verstaan zouden we onze werkelijkheid ingrijpend kunnen veranderen en zou ons bewustzijn buitengewoon groeien. Over deze twee krachten gaat dit boek. Naast poëtische teksten en gebeden is er toelichting en verheldering. Zowel hart als hoofd worden aangesproken. En er is een praktische component: hoe doen we dat toch met de liefde? Kunnen we ons hart in mededogen openen? Wat is de werking van het licht? Wat gebeurt er als we iets letterlijk naar het licht brengen?

Waar licht komt kan het duister niet meer bestaan, waar liefde is wordt angst ongedaan gemaakt. Het boek is bestemd voor iedereen die met vreugde of met worsteling de liefde tegemoet treedt. Voor begeleiders en coaches, voor mensen die in rituelen voorgaan,voor hen die troost nodig hebben of aan anderen willen bieden. Het boek kan ook gebruikt worden voor meditaties.

  > Luister naar het interview van Annemiek Schrijver met Willem over dit boek bij radioprogramma ‘Zin in Weekend’ van 8 mei 2016.
Play

Boek van de Universele Wetten (2015)

BoekE-book Boek van de Universele Wetten; een leidraad voor bewust leven, 240 pagina’s, Ankh Hermes, maart 2015, ISBN: 9789020211511

Zou je willen weten hoe de schepping in elkaar zit en door welke wetten zij wordt geregeerd? Wil je bewust met deze wetten kunnen leven, zodat je leven de stuwkracht krijgt van moeiteloosheid, vrijheid en creativiteit? De wetten zijn neutraal en werken altijd, de keus is: Met deze wetten leven? Dan moet je eerst weten wat die wetten zijn, hoe ze werken en hoe je die kunt toepassen.

Dit boek biedt een heldere beschrijving van de grote universele wetten van de schepping. Het levert een nieuwe doordenking daarvan ten opzichte van oude overleveringen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de formulering van een aantal niet eerder beschreven wetten, en in een compleet nieuwe ordening die helder maakt hoe alle wetten samenhangen en één scheppend geheel vormen. Van elke wet wordt de inhoud en werking beschreven, de eventuele egovarianten die van deze wet bestaan, maar vooral de toepassing ervan in het dagelijks leven. Het is een fundamenteel boek, dat zowel filosofisch als praktisch is. Het kan je een nieuw en holistisch wereldbeeld bieden.

Dit boek is bestemd voor: psychologen, filosofen, kosmologen, leiders, theologen, politici, metafysici en mystici, maar vooral voor iedereen die een leidraad wil hebben om bewust en scheppend te leven.

  > Lees ook hierover: ‘De kosmische bron’ (download), BRES 293, augustus 2015, p.22-32.

Een introductie tot Willems gedachtegoed én zijn boeken uit de Biblos-serie:

Boek • E-book