Welkom

Wanneer je gezegend bent met veel uiteenlopende talenten, word je voor een interessante maar lastige levensvraag gesteld. Wat doe je met al die talenten, welke kant ga je ermee op? Hoe breng je ze bij elkaar? Als je het één doet, moet je het andere laten en blijft een stuk in je onvervuld. ‘Had ik maar gewoon één ding waarin ik uitblonk, dan was het makkelijker,’ verzuchtte ik wel eens. Of: ‘Geef me maar tien levens, dan vul ik ze allemaal.’

Inmiddels ben ik heel blij met mijn veelzijdigheid en creativiteit. Ik voel me erg rijk. En ik zie hoe mijn talenten steeds meer samenwerken en bijzondere combinaties vormen. Uit deze ervaring is het Talentenspel ontstaan.

Ik heb mijn talenten niet alleen voor mezelf gekregen. Op deze site wil ik graag mijn rijkdom met je delen.

In april 2017 verscheen: Boek van het Zelf

Boek van het Zelf; een studie in ontwaken, 224 pagina’s, Ankh Hermes, april 2017, ISBN: 9789020213447 ‘Boek van het zelf’ van Willem Glaudemans laat op een praktische manier zien hoe je ontdekt wat je niet bent; je bent niet je lichaam, je verstand, je gevoel, je persoon of je ego. Als je je vereenzelviging hiermee loslaat, komt vanzelf in je bewustzijn omhoog wat je wel bent: je Zelf. Het Zelf is wat blijvend is aan jou, wat jou verbindt met het Grote Geheel. In het zesde deel van zijn Biblos-serie pakt Willem Glaudemans op zijn eigen begrijpelijke manier en in een heldere schrijfstijl het voor vele mensen ingewikkelde begrip non-dualiteit aan.

In de Biblos-serie van Willem Glaudemans bij AnkhHermes verschenen eerder: ‘Boek van het eeuwige leven’, ‘Boek van vergeving’, ‘Boek van de levensmissie’, ‘Boek van de universele wetten’ en ‘Boek van het licht’.

Eerder verschenen: Boek van het Licht en de Liefde (2016)

Boek van het Licht en de Liefde; Een oefening in mededogen, 192 pagina’s, Ankh Hermes, april 2016, ISBN: 9789020212600Het vijfde deel in de zevendelige Biblos-serie van Willem Glaudemans is het Boek van het licht en de liefde, een oefening in mededogen. Licht en liefde zijn twee oerkrachten in de schepping. Licht is waar alles van gemaakt is, en liefde is de intentie waarmee de schepping in gang is gezet en in beweging wordt gehouden. Licht verbindt alles met alles, omdat alles uit lichtdeeltjes bestaat. Liefde is wat we werkelijk zijn en dat nooit kan worden aangetast. Als we de wetenschap van het licht zouden begrijpen en de taal van de liefde zouden verstaan zouden we onze werkelijkheid ingrijpend kunnen veranderen en zou ons bewustzijn buitengewoon groeien. Over deze twee krachten gaat dit boek. Naast poëtische teksten en gebeden is er toelichting en verheldering. Zowel hart als hoofd worden aangesproken. En er is een praktische component: hoe doen we dat toch met de liefde? Kunnen we ons hart in mededogen openen? Wat is de werking van het licht? Wat gebeurt er als we iets letterlijk naar het licht brengen? Waar licht komt kan het duister niet meer bestaan, waar liefde is wordt angst ongedaan gemaakt.Het boek is bestemd voor iedereen die met vreugde of met worsteling de liefde tegemoet treedt. Voor begeleiders en coaches, voor mensen die in rituelen voorgaan,voor hen die troost nodig hebben of aan anderen willen bieden. Het boek kan ook gebruikt worden voor meditaties.
> Luister naar het interview van Annemiek Schrijver met Willem over dit boek bij radioprogramma ‘Zin in Weekend’ van 8 mei 2016.
Play

Eerder verscheen ook: Boek van de Universele Wetten (2015)

Boek van de Universele Wetten. Een leidraad voor bewust leven, 240 pagina’s, Ankh Hermes, maart 2015, ISBN: 9789020211511

Zou je willen weten hoe de schepping in elkaar zit en door welke wetten zij wordt geregeerd? Wil je bewust met deze wetten kunnen leven, zodat je leven de stuwkracht krijgt van moeiteloosheid, vrijheid en creativiteit? De wetten zijn neutraal en werken altijd, de keus is: Met deze wetten leven? Dan moet je eerst weten wat die wetten zijn, hoe ze werken en hoe je die kunt toepassen.
Dit boek biedt een heldere beschrijving van de grote universele wetten van de schepping. Het levert een nieuwe doordenking daarvan ten opzichte van oude overleveringen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de formulering van een aantal niet eerder beschreven wetten, en in een compleet nieuwe ordening die helder maakt hoe alle wetten samenhangen en één scheppend geheel vormen. Van elke wet wordt de inhoud en werking beschreven, de eventuele egovarianten die van deze wet bestaan, maar vooral de toepassing ervan in het dagelijks leven.
Het is een fundamenteel boek, dat zowel filosofisch als praktisch is. Het kan je een nieuw en holistisch wereldbeeld bieden.

Dit boek is bestemd voor: psychologen, filosofen, kosmologen, leiders, theologen, politici, metafysici en mystici, maar vooral voor iedereen die een leidraad wil hebben om bewust en scheppend te leven.

  > Lees ook hierover: ‘De kosmische bron’ (download), BRES 293, augustus 2015, p.22-32.

Een introductie tot Willems gedachtegoed én zijn boeken uit de Biblos-serie:

Reis van de ziel, 96 pagina’s, Ankh Hermes, 17 mrt. 2014, ISBN: 9789020210736

Wat moet een ziel voor haar reis naar de planeet aarde weten om hier te kunnen leven? Er is bij de geboorte nooit een handleiding of gebruiksaanwijzing meegegeven. En dat kan als een ernstig gemis worden gevoeld. Dit boekje beschrijft de reis van de ziel van haar indaling naar de aarde tot haar terugkeer naar de lichtsferen. Het grootste deel bestaat uit bagage voor haar reistas. Onderwerpen als: levensmissie, relaties, vergeving, zeven soorten zuiveringen, universele wetten, geld en vermogen, leven na de dood, worden allemaal kort besproken.

Met een gebruiksaanwijzing voor het leven op aarde.

Een introductie bij de Biblos-serie.