Een Cursus in Wonderen

Er zijn maar tweemenselijke emoties,liefde en angst.

Wat is Een Cursus in Wonderen?

Een spiritueel leerboek van de hoogste orde, geschreven vanuit de grootste liefde, om ons te helpen ontwaken uit deze droom. Het is in wezen een non-dualistische leerweg. Het kent het ego door en door en maakt je bewust wanneer je ego aan het woord is en wanneer je luistert naar de stem van de liefde in jou. Uiteindelijk is de hele Cursus erop gericht je in contact te brengen met deze innerlijke leraar, de Heilige Geest, zodat het een tweede natuur wordt om al je beslissingen in stilte aan deze innerlijke wijsheid voor te leggen. Het is een bijzonder praktisch boek, en geeft je alle inzicht en middelen om in liefde je ego te doorzien en te overstijgen. En zo brengt het doen van de Cursus je uiteindelijk Thuis.

Wat doet Een Cursus in Wonderen voor je?

Je gaat een leven van meer liefde en vrede leiden. Je stopt met slachtofferschap en het veroordelen en beschuldigen van anderen. Je inzicht is zozeer vergroot dat de keuze voor het ego steeds minder aantrekkelijk voor je wordt. Je weet steeds beter dat het ego altijd meer van hetzelfde is, meer angst, meer schuld, meer afscheiding, meer ellende en verdriet. Als je dit doorziet, maak je steeds makkelijker die andere keuze: voor liefde, vrede, vrijheid en geluk. Dit zijn geen loze beloften van de Cursus, het doen van de lessen uit het Werkboek maakt dit voor je waar. Je ervaring vertelt het je.

Waaruit bestaat Een Cursus in Wonderen?

De Cursus is opgebouwd als een echte cursus en bestaat uit drie delen: een Tekstboek met de achtergrond filosofie, dit helpt je op inzichtniveau, een Werkboek met lessen voor elke dag van het jaar, dit helpt je op ervaringsniveau, en een Handboek voor leraren, dat kort antwoord geeft op allerlei vragen die je je kunt stellen. Het is een boek dat een leven lang met je mee kan gaan. Telkens zul je er antwoorden in vinden op de situaties waar het leven je voor stelt.

Achtergrond

Een Cursus in Wonderen is in 1972 voor het eerst in het Engels gepubliceerd. Het is een zogenaamd ‘doorgegeven’ boek. Degene die de teksten doorgaf was Jezus, degene die de teksten noteerde was Helen Schucman, geholpen door haar collega Bill Tethford. De eerste tekstediteur was Ken Wapnick en de eerste uitgeefster Judith Skutch. Inmiddels is de Cursus in 26 talen vertaald en kan 95% van de wereldbevolking het boek in de eigen taal lezen en doen. Er is sinds 1999 ook een Nederlandse vertaling waaraan ik heb mogen meewerken als eindredacteur.

Een uiting van angstis een vraag om liefde.