Gnosis

Willem Glaudemans is over de gnosis bereid tot het geven van:

 • lezingen
 • interviews
 • bijdrage aan (kerk)diensten
 • bijdrage aan symposia
 • openbare discussies met andere godsdiensten om de universele waarheid te ontdekken

Contact: via secretariaat.

Ken je zelf, dan ken je het Al. Zelfkennis is Godskennis. Dat is een gnostische formule. Gnosis is kennis in het Grieks. Deze term wordt nu gebruikt om een stroming aan te duiden binnen het jonge christendom: de gnostiek. Gnostiek staat voor de innerlijke weg van het christendom, en is verwant aan de mystieke stromingen van andere godsdiensten, zoals het soefisme, de innerlijke weg van de islam. De nadruk wordt gelegd op innerlijk weten, in plaats van op uiterlijke kennis die men aanneemt op gezag van de leer van bijvoorbeeld een kerk.

Ken je Zelf, dan ken je het Al.

De scheppingsmythen van de gnostici geven een antwoord op de vraag: hoe komt het dat we de diepe kennis van wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heen gaan, zijn kwijtgeraakt? Hoe komt het dat we God niet meer kennen? Maar vooral: hoe krijgen we deze kennis weer terug? We krijgen prachtige antwoorden aangereikt in de teksten die in 1945 bij het Egyptische dorpje Nag Hammadi zijn teruggevonden. Deze vondst geeft ons een schat aan evangeliën, scheppingsmythen, verlossingsteksten, apocryphen en apocalypsen. Een ware tijdscapsule die 1600 jaar in het woestijnzand was begraven. En juist nu, voor de mensen van déze tijd, met het bewustzijn van nu, is het van groot belang ons opnieuw door deze oude kennis te laten inspireren. Ze is er voor ons, zodat we het opnieuw kunnen verstaan. In veel van deze teksten treedt Jezus op als verlosser, niet door voor onze zonden aan het kruis te sterven, maar door als wijsheidsleraar ons te helpen ontwaken uit deze droom van onwetendheid en illusie. Ken je Zelf, dan ken je het Al.

 • Willem heeft samen met Jacob Slavenburg een integrale vertaling gemaakt van alle in 1945 bij Nag Hammadi teruggevonden gnostische teksten.
 • Hij heeft samengewerkt met de componist Leo Köhlenberg, en heeft het libretto geschreven voor twee van zijn composities: Veritatis, met teksten uit Het Evangelie der Waarheid, en Iskariot met teksten uit Het Evangelie van Judas. Veritatis is in premiere gegaan op 7 februari 2010 in Maastricht.

  > Beluister een fragment.

  Play

  > Beluister Willems toespraak.
  Play
 • Hij heeft ook moderne en oude gnostische teksten geleverd voor de compositie Trajectoire, een grand motet van Daan Manneke.

> Lees hier een stukje uit Het Evangelie der Waarheid, ‘de parel van de gnosis’, zoals prof. Quispel dit geschrift noemt.

Meer info:

De-Nag-Hammadi-geschriften-100 De Nag Hammadi Geschriften, vertaling Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans, Ankh-Hermes, Utrecht, 5e druk 2014
Het-evangelie-der-waarheid-1-100 Het Evangelie der Waarheid, vertaling Willem Glaudemans, Ankh-Hermes, Deventer, 1997
Crucifixion-fact-or-fiction-100 Willem Glaudemans: Preface in Crucifixion fact of fiction, Dr.Seyed Azmayesh, London 2008

Artikelen:

Prana-100 Een glijvlucht uit de eeuwigheid – de weg van de ziel in de gnostiek (download), Tijdschrift Prana, febr/maart 2005, nr. 147, p. 44 – 51
50-jaar-Nag-Hammadi-100 Mozes en gnosis: Is Jahweh de ware God? (download), bijdrage in Symposiumbundel: 50 jaar Nag Hammadi en nu? p. 12 – 25
Gnosis-kennis-van-het-hart-100 Het hart van de gnosis (download), bijdrage aan symposiumbundel: Gnosis, kennis van het hart, 91 pagina’s, Uitgeverij Ankh-Hermes, oktober 1997, p. 24 – 51
Happinez-de-onbekende-evangelien-100 De hoer, de ongelovige en de verrader; De onbekende evangeliën van Maria Magdalena, Thomas en Judas (download), Happinez magazine, 2007, nr.2, p. 134 – 145

Links:

Jacob Slavenburg: www.jacobslavenburg.nl